Хаджидимовски манастир Свети Георги

Хаджидимовски манастир Свети Георги Победоносец, България

Хаджидимовският манастир Свети Георги Победоносец е мъжки манастир, разположен в Гоцеделчевската котловина близо до град Хаджидимово. Той е седалище на […]