Водната каскада в Плевен, България

Водната каскада в Плевен, България

Една от най-интересните забележителности на град Плевен е водната каскада. Водната каскада е уникален комплекс от шадравани и водни басейни, […]