Връх Ченгелчал, Пирин Планина, България

Връх Ченгелчал, Пирин Планина, България

Връх Ченгелчал се намира на главното било на Пирин, наречено Дебели рид, което се простира от връх Джано на север […]