Хаджидимовски манастир Свети Георги

Хаджидимовски манастир Свети Георги Победоносец, България

Хаджидимовският манастир Свети Георги Победоносец е мъжки манастир, разположен в Гоцеделчевската котловина близо до град Хаджидимово. Той е седалище на […]

Роженски манастир, България

Роженски манастир Рождество Богородично, България

Роженския манастир Рождество Богородично се намира в ниските части в югозападната част на Пирин, близо до село Рожен и на […]

Чуриловски манастир Свети Георги

Чуриловският манастир Свети Георги Победоносец, известен като манастира с дяволите, България

Чуриловският манастир Свети Георги Победоносец е разположен на южните склонове на планина Огражден, близо до границата с република Северна Македония. […]