Попово езеро, Пирин

Попово езеро в Пирин планина, България

Попово езеро (също Папаз гьол, Папазгьол) се намира в Пирин в Поповоезерния циркус на надморска височина от 2234 м. Около […]

Меандри на река Места, Гърция

Меандри на река Места (Нестос) близо до Ксанти, Гърция

Река Места започва от град Якоруда (България), където се сливат реките Бела и Черна Места. Официално изворите и се водят […]