Меандри на река Места, Гърция

Меандри на река Места (Нестос) близо до Ксанти, Гърция

Река Места започва от град Якоруда (България), където се сливат реките Бела и Черна Места. Официално изворите и се водят […]