Манастир Свети Николай, Порто Лагос

Манастир Свети Николай, разположен на два острова в Порто Лагос, близо до Ксанти, Гърция

На двадесет километра от Ксанти и на 70 км от Кавала, непосредствено до малкото рибарско село Порто Лагос, разположен върху […]

Меандри на река Места, Гърция

Меандри на река Места (Нестос) близо до Ксанти, Гърция

Река Места започва от град Якоруда (България), където се сливат реките Бела и Черна Места. Официално изворите и се водят […]