Връх Голям Купен, Рила

Връх Голям Купен, Рила планина, България

Връх Голям Купен се намира в Мальовишкия дял на Рила. Той е най-високият връх в Северозападна Рила. Надморската му височината […]

Срашното езеро, Рила

Срашното езеро, Рила Планина, България

Страшното езеро е най-високо разположеното от езерата в Прекоречкия циркус на Мальовишкия дял на Рила. Намира се на надморска височина […]