Храм на Аполон в Делфи

Храм на Аполон в Делфи, Гърция

Храмът на древногръцкия бог Аполон, покровител на музиката, хармонията и светлината е заемал най-важното и видно място в античното светилище […]

Храм на Аполон, Остров Наксос

Храмът на Аполон – Портара на остров Наксос, Циклади, Гърция

От храма на Аполон на Наксос е останала огромна мраморна порта и единствената останала част от незавършен храм на Аполон […]