Меадър на река Арда, България

Меадър на река Арда, България

Река Арда води началото си от село Горна Арда в Родопите. По поречието на реката има изградени няколко язовира. Дължината […]