Село Добростан, България

Село Добростан, област Пловдив, България

Село Добростан се намира в централните Родопи в Преспанския дял на около 1200 метра надморска височина. Близо до него е […]