Дивотински манастир Света Троица

Дивотински манастир Света Троица, България

Дивотинският манастир Света Троица се намира на северните склонове на Люлин планина. Намира се на около 10 километра от село […]