Чуриловски манастир Свети Георги

Чуриловският манастир Свети Георги Победоносец, известен като манастира с дяволите, България

Чуриловският манастир Свети Георги Победоносец е разположен на южните склонове на планина Огражден, близо до границата с република Северна Македония. […]