Голямата базилика в Плиска

Голямата базилика в Плиска, България

Голямата базилика в Плиска е най-големият християнски храм в Европа до 17 век, до завършването на папската базилика на Свети […]