Шейтан дере

Шейтан дере, наричано още Дяволския каньон, се намира непосредствено под стената на язовир Студен кладенец. Половината от природната забележителност е под самия язовир. Здравата му скална основа е използвана за строителството на язовирната стена.

Каньонът е с вулканичен произход и представлява застинала лава от отдавна загасналия вулкан Свети Илия. Водите на река Арда през вековете са отнесли различните седименти и по-рехави скали, но здраво споените твърди скали на каньона по-трудно се поддават на водната ерозия. В резултат на активната вулканична дейност са се образували кратери, които по-късно били частично оформени и издълбани от течащата вода.

Реката е издълбала така наречените абразивни кладенци в каньона, които местните жители наричат шарапани. Според геолозите те са образувани от малките въртопи от вода и малки камъчета през периодите на пълноводие. Попадайки във вече образувани вдлъбнатини в по-мека част на скалите, бързата водна маса започва да завихря малките камъчета, а те с острите си ръбове продължавали да дълбаят меката скала и така се образували така наречените шарапани. Големината на кладенците е различна – от такива с диаметър 20 см и дълбочина 10 см, до големи с диаметър 8 метра и дълбочина до 15 метра.

Ширината на Арда през каньона е различна – от 1 до 6 метра, а дължината му е около един километър. Дълбочината на реката е до 20-30 метра, но според някои източници може да е и до 50-60 метра. Отвесните скали отстрани се извисяват на около 10 метра.

Според местна легенда големите дупки в каньона са направени от шейтана (от турски – дяволът) и който паднел в тях, не излизал никога от там – нито жив, нито мъртъв. Тайнствена сила го повличала към подземния свят, откъдето връщане нямало. Според легендите само Дяволът можел да създаде подобно страшно, опасно, но и много красиво място. Мястото е наистина необикновено и не бива да го подминавате, ако сте в района.

До Шейтан дере се стига като се пресече стената на язовир Студен кладенец в посока Крумовград. Малко след язовирната стена започва село Студен кладенец, а след още 200-300 метра има уширение, където можете да паркирате. От там се слиза надолу по пътека, която започва със стълби.