Чучул камък, село Овчарово

Чучул камък се намира в село Овчарово, Община Харманли, Западен Сакар. Представлява грубо изсечена конусовидна трахитна колона с надземна височина 2,10 метра и диаметър 1 метър. Дебелият край на Чучул камък е забит в земята и е леко наклонен на една страна. Около менхирът са изградени ниски оградни стени, върху които е поставена верижна ограда. Археолозите предполагат, че коничния менхир е играел важна роля в култа към плодородието за тракийските племена, населявали този регион. Те са изпълнявали сезонни ритуали около камъка.

Първоначално обектът се е намирал на около 4 метра от сегашното си местонахождение и е бил с 0,60 метра по-висок, но е преместен при строежа на пътя.

Този тип съоръжения принадлежат към така наречените мегалити, които за българските земи се датират в периода на ранножелязната епоха (12-6-ти век пр. Хр.) и се свързват с траките. Към тази група се отнасят съоръжения‚ изсечени в естествените скали или строени от големи камъни с внушителни размери и тегло. Менхирите са служили за култови цели.

В местността Орехчето на североизток от селото археолозите са регистрирали селище от ранната Желязната епоха, което смятат, че е било свързано с менхира Чучул камък и прилежащите му обекти, които са били унищожени с времето.

Наблизо можете да разгледате Тюрбе на Хазър баба в село Богомил, град Харманли, Александровска гробница в село Александрово, Узунджовската църква Успение Богородично.