Античен форум Августа Траяна в Стара Загора

В центъра на град Стара Загора, зад Съдебната палата, се намира Античен форум Августа Траяна. Открит е през 1968 година след строителни работи в района на Съдебна палата. Малко по-късно започва неговото археологическо проучване. Форумът е част от  древния град Августа Траяна, който е основан около 106 -107 година от римския император Марк Улпий Траян. Още в първите десетилетия от съществуването си Августа Траяна се обособява като важен икономически, политически, административен и духовен център в римската провинция Тракия.

Античният форум е разположен до западната порта на града. Включва западната порта на Августа Траяна, части от двете крепостни стени, крайградския ров, площадно пространство с постамент за императорска конна статуя, амфитеатрален аудиториум, една от главните улици на античния град и южната фасада на градските терми. Уникален елемент на този комплекс е театрона, който е изграден амфитеатрално с лице към площадното пространство на комплекса. Разполагал е с десет амфитеатрално подредени реда каменни седалки, които са били използвани от зрителите за наблюдение на тържества, събрания, шествия и др.

Северно от театрона е разкрита южната фасада на Градските терми. Сградата е разполагала с повече от 10 просторни зали. Там се е намирало и най-ранното учебно заведение в града (началото на 3-ти век) – Севериановият (Северски) гимназион. Комплексът е разрушен около средата на 5-ти век при опустошителните набези на хуните, предвождани от Атила.

Днес при античния форум е изградена трибуна и форумът се използва като сцена за оперни, театрални, балетни и фестивални прояви.

Лесно ще откриете Античен форум Августа Траяна, намира се точно зад Съдебната палата. В Стара Загора можете да разгледате Регионален исторически музей, Операта, Художествената галерия, Къща музей Гео Милев, Музей на религиите, монумент Бранителите на Стара Загора.