Тюрбе на Хазър баба в село Богомил

Село Богомил се намира на около 14 км от град Харманли по пътя за Тополовград. В селото се намира Тюрбето на Хазър баба, построено през 1541 година от самия Хазър баба, който по-късно бил погребан в него. Тюрбето е малък мавзолей, характерен главно за османската архитектура. Смята се, че Хазър баба е живял в село Българин или на мястото на селото Богомил, и е владеел голяма част от земите и селата наоколо.

Тюрбето представлява голяма осемстенна каменна сграда, покрита с полусферичен купол. Височината му е приблизително 10 метра, а входът се намира на източната стена. Пред него има почти квадратно преддверие с полусферичен купол. Около свода на входа в миналото е имало надписи на османотурски. За строителството на сградата са използвани както камъни, така и тухли, които приличат на тези от античността (дебели са около 4 – 5 см), свързвани с дебел пласт бял хоросан. Много е възможно на самото място или някъде наблизо да е имало античен градеж.

След Освобождението тюрбето е превърнато в християнски храм. Преддверието е затворено и превърнато в апсида, а един от ажурните прозорци е превърнат във врата. По стените още личат стенописи и кръстове. През 1959 година на тюрбето е върнато старото предназначение и са поправени направените конструктивни изменения. Църковните книги и утвар били прибрани от местните хора.

Тюрбето на Хазър баба макар и запазено, не е в добро състояние.

На по-малко от 5 км от Тюрбето на Хазър баба можете да видите Чучул камък в село Овчарово, наблизо са и град Харманли, Александровска гробница в село Александрово, Узунджовската църква.