Тъмното езеро, Рила

Тъмното езеро е разположено от източната страна на едни от най-високите върхове в България – Малка Мусала (2902 метра) и Иречек (2852 метра) и на югозапад от връх Студени Чал (2760 метра). Намира се в Тъмноезерен циркус и от него се изтича Тъмноезерния поток, който е приток на река Голяма Марица.

Тъмното езеро е малко известно езеро, понеже се намира далеч от популярните туристически маршрути и до него не преминава маркирана туристическа пътека. А терена е предимно скалист и стръмен. Надморската му височина е около 2560 метра, като широчината му е около 80 метра, а дължината около 160 метра. Около него са Маричини езера.

Наблизо до Тъмното езеро се намират върховете Малка Мусала, Мусала, Иречек, Студени Чал, както и можете да разгледате Леденото езеро, Мусаленски езера, заслон Еверест, Маричини езера.