Река Резовска на границата между България и Турция

Резовска река е разположена на границата между България и Турция. Известна е с имената си Резова река и Резвая, а на турски се нарича Мутлудере (тр.: Mutludere). Общата ѝ дължина е 112 километра. Според някои историци името на реката произхожда от името на тракийския цар Резос.

Резовска река започва на турска територия при сливането на реките Паспалдереси и Велика на 291 метра надморска височина. След три километра реката достига до българска територия близо до Малко Търново. От тук до вливането си в Черно море при село Резово реката служи за граница между двете държави.

Водосборния басейн на реката е 738 квадратни километра. Реката протича през безлюдни райони с девствена природа, като само на устието ѝ е разположено село Резово. Преди 1913 година е имало още две български села – Маджура и Пиргопуло, които са останали на турска територия и са обезлюдени.

Около реката се намират девствени дъбови и букови гори. На българския бряг има много скални образувания, пропасти и пещери. На територията на Странджа се намира природния резерват Лопушна.

В реката се срещат различни видове риба като шаран, сом, лешанка, речен кефал, говедарка мряна, попче и морунаша. В горното течение на реката има пъстърва. Заради факта, че реката се намира на гранична зона, ще ви е необходимо разрешение за риболов.

Бъдете внимателни когато се разхождате около реката, тъй като можете да срещните змии, някои от които са отровни. Там можете да срещните и единствения отровен смок в Европа вдлъбнаточелият смок.

Наблизо могат да се разгледат село Резово, както и плажовете Силистар, Листи, и Липите.