Младежки хълм, Пловдив

Младежкия хълм, наричан още Джендем тепе (в превод от турски език Адски хълм) е най-високото от седемте тепета на Пловдив (от които в момента са останали шест). Най-високата му част се намира на 307 метра надморска височина, което го извисява на 145 метра над града.

През античността се е наричал Хълм на нимфите дриади, като през този период на върха му е бил разположен храм на Аполон, като някои историци твърдят, че до късната античност на върха на храма е стояла бронзова статуя на бог Аполон, а около нея са били разположени по-малки храмове на нимфите Дриади.
След навлизането на християнството на върха на хълма е имало базилика на мястото на старите езически светилища.

През Османския период хълма е имал различни имена като Джин тепе (хълм на духовете) или Чигдем тепе (Хълм на минзухарите). Постепенно се е наложило наименованието Джендем тепе или Джендема.

През 1948 година младежки бригади строят пътища до върха, от където идва и сегашното му наименование – Младежки хълм. През 1996 година хълма е обявен за природна забележителност.

На Младежкия хълм се срещат растения, вписани в Червената книга на България, като и се обитава от 79 вида птици.

До върха на хълма до скоро се стигаше с кола, но в момента единствения вариант да се насладите на невероятната гледка от горе е пеш, като се качите по стария път, който започва от западната страна на хълма или по някоя от многобройните пътеки. Можете да ползвате и реновираната наскоро Детската железница, но тя не стига до върха на хълма. Когато се изкачите пред вас ще се разкрие триста и шестдесет градусова панорама към Пловдив, Горно Тракийската низина и Родопите, която е особено красива по залез.

От Южната страна, в подножието на тепето има приятен парк, както там ще намерите и ресторант, до който има и малък паркинг, където можете да оставите колата си.

Освен гореспоменатия паркинг можете да оставите колата си зад новата сграда на стоматологичния факултет, както и да стигнете с обществен транспорт до тепето.

Наблизо може да разгледате и руините от античния римски акведукт.