Мелнишки пирамиди, България

Мелнишките пирамиди са най-известните земни пирамиди в България. Представляват удивителни пясъчно-скални формации, обхващащи площ от близо 50 квадратни километра. На височина достигат до 100 метра. Разположени са в подножието на югозападната част на планината Пирин, в землищата на град Мелник и селата Кърланово, Рожен и Сушица. Обявени са за природна забележителност през 1960 г., а от 1993 г. са обявени за защитен природен обект с международно значение. Условно се делят на три дяла – Мелнишки, Кърлановски и Роженски пирамиди.

Склоновете на пирамидите са пясъчни, стръмни и на места почти напълно отвесни. На върховете им растат широколистни растения и треви. Според геолозите формирането на Мелнишките пирамиди е дълъг процес във времето, в който участват различни геоложки и климатични фактори. Преди 4 – 5 милиона години в Санданско – Петричката котловина имало обширно плитко езеро. С издигането на съседните планини Пирин, Беласица и Огражден водите на езерото се оттекли на юг по поречието на река Струма. В пресушената котловина започнали да се отлагат скални материали, свличани от планинските реки и потоци. В тези скални маси течащите води изваяли най-разнообразни и причудливи фигури – днешните Мелнишки пирамиди.

Освен скални пирамиди в региона се срещат и много други скални образувания като скални гъби, игли, конуси и други природни образувания.

До пирамидите край село Рожен се стига по еко пътека, която свързва Мелник с Роженския манастир. Или можете да отидете с кола до село Рожен и Роженския манастир.

Не пропускайте да разгледате старите къщи в Мелник, прочутите винарски изби, да опитате гъстото мелнишко вино, да разгледате музеите, Роженският манастир.