Еленска базилика

Еленската базилика е построена на мястото на древно тракийско светилище. Смята се, че тя е била построена през втората половина на 4-ти век, след утвърждаването на християнството. През 5-ти – 6-ти век е била опустошена при варварски нашествия, след това е възстановена. Базиликата попада в пределите на българската държава през 705 година по времето на хан Тервел.

По архитектурни данни базиликата е от типа укрепени храмове. Църквата се намира в източната част на двора, ограден с дебели крепостни стени и 4 четириъгълни кули.

По време на Втората българска държава тук се е намирал българският манастир Свети Илия. Базиликата е била използвана като манастирски храм. Манастирът е бил значително книжовно средище. Бил е действащ до към 1700 г., когато духовният център е опустошен. Тогава манастирът с базиликата Свети Илия са разрушени при един поход на османски войски в района.

Непосредствено до Еленската базилика тече малката планинска Еленска река, а местността се наричат Еленско. Еленската базилика е обявена за паметник на културата с национално значение.

До Еленската базилика се стига по отбивка от подбалканския път. Отбивката се намира между град Пирдоп и село Антон. На 2 км след Пирдоп завивате наляво и после пътувате още 2 км. Пътят е асфалтов, но тесен. След 1,5 км по този път ще стигнете до параклис Свети Илия. Тук трябва да тръгнете вдясно от параклиса по черен път и ще стигнете до Еленската базилика.

Наблизо можете да посетите язовир Душанци, Антонски водопад Пеперудата, град Копривщица.