Долменът в местността Нъчеви чаири край село Хлябово

На територията на България са открити стотици долмени, като най-високата им  концентрация е в планините Сакар, Странджа и Източните Родопи. Един от най-големите и добре проучени е долменът в местността Нъчеви чаири край село Хлябово.

Долмените са мегалитни съоръжения, които са изградени от няколко отвесно положени каменни плочи,  покрити с друга каменна плоча, като по този начин се образува камера. Датирани са към бронзовата и ранната желязна епоха. Изграждането им е свързано с религиозните вярвания и ритуали през древността и много често са използвани за погребения.

Долменът в местността Нъчеви чаири се състои от две камери – голяма и малка. В малката камера са разкрити запазени следи от погребален ритуал и части от скелет, което свидетелства за погребалния характер на съоръжението.

Обектът е проучван през 70-те години на 20-ти век. Долменът е бил покрит с земен насип с диаметър около 10 м, който е достигал височината на покривната плоча на съоръжението. Входът е ориентиран на югозапад. Сред находките са бронзов пръстен, фрагментирана бронзова гривна, части от обеци и керамика.

Долменът се намира на около 2,5 км от село Хлябово по пътя от Тополовград за Свиленград. Ако пътувате от Тополовград в посока Свиленград на около 2,5 км след село Хлябово и на 3,5 км преди село Българска поляна в ляво от пътя ще видите малък паркинг.  От него надолу по склона започва каменна пътеката. Има обозначителна стрелка. След около 100 метра ще видите долмена.

В района можете разгледате Устремски манастир Света Троица, Крепост Букелон при село Маточина, Скална църква при село Маточина, Скална църква при село Михалич, Мостът на Мустафа паша (наричан още Старият мост) в Свиленград, Средновековната византийска крепост край село Мезек, Тракийска гробница в село Мезек.