Априловската гимназия Габрово

Априловската гимназия е първото светско взаимно училище в България. Училището е открито през 1835 година с дарения на родолюбивите габровци Васил Априлов, Никола Палаузов, Васил Рашеев и други. За нуждите на училището се създават първите учебници и помагала, които се възприемат като еталон от по-късно възникналите български училища. Първият учител и уредник е Неофит Рилски.

През 1872 година училището прераства в първата пълна гимназия, а от 1889 година носи името Априловска гимназия на името на първия си благодетел.

Красивата сграда на Априловската гимназия, която можем да видим днес започва да се строи през 1851 година. Строителството се забавя две десетилетия. Тържественото откриване на новата сграда става със започването на учебната 1873-1874 година. Източното крило е изградено през 1910 година, а западното – през 1942 година.

Сградата е обявена за паметник на културата през 1979 година. Пред гимназията се намира паметник на Васил Априлов.

В момента Априловската гимназия е средно училище с хуманитарен и чуждоезиков профил. Училището е смятано за едно от най-елитните в Габрово.

В едно от крилата на Априловската гимназия се помещава Националния музей на образованието.

На пешеходно разстояние от Априловската гимназия можете да разгледате Драматичния театър, Дом на културата, Регионален исторически музей, Интерактивен музей на индустрията, Дечкова къща, Паметник на Рачо ковача, Катедралната църква Света Троица, Църква Успение Богородично, Старата часовникова кула, Дом на хумора и сатирата.