Връх Ченгелчал, Пирин Планина, България

Връх Ченгелчал, Пирин Планина, България

Връх Ченгелчал се намира на главното било на Пирин, наречено Дебели рид, което се простира от връх Джано на север […]

Аргирово eзеро, Пирин

Аргирово eзеро, Пирин планина, България

Аргирово eзеро се намира в Демиркапийския циркус на Пирин между върховете Джано и Ченгелчал. Надморската му височина е 2365 м. […]

Демиркапийска порта, Пирин

Демиркапийска порта в Пирин планина, България

Демиркапия или Демиркапийска порта е седловина в Пирин, намираща се на главното било на 2480 метра надморска височина. Портата е […]

Попово езеро, Пирин

Попово езеро в Пирин планина, България

Попово езеро (също Папаз гьол, Папазгьол) се намира в Пирин в Поповоезерния циркус на надморска височина от 2234 м. Около […]

Връх Джано

Връх Джано, Пирин, България

Връх Джано (Орловец) е разположен на главното било на Пирин между Демиркапийска порта (Демиркапия) и връх Ченгелчал. Висок е 2668 […]