Форум на Теодосий, Истанбул

Форумът на Теодосий е разположен на настоящия площад Баязид в квартал Лалели на Истанбул. Построен е по времето на Константин Велики, като първоначалното му име е било Форум на Бика. През 393 година го преименува на в чест на император Теодосий I. Императорът го разширява по подобие на форума на Траян в Рим. Около него са построени църкви и бани, а на античната улица Меса (която е била една от главните пътни артерии в града, понастоящем улица Диваниолу) е имало триумфална колона и две арки.

Размерите на форума са били около 350 на 400 метра, като е бил заобиколен с много обществени сгради и дворци. Към настоящия момент от тях са останали отделни мраморни блокове и части от колони, които са разположени на улицата. На форума се е откроявала колоната на Теодосий I. Височината ѝ е била 40 метра, като тя е наподобявала колоната на Траян в Рим. Върху нея е имало барелефи, изобразяващи победите на императора над варварите. На върха на колоната е имало статуя на Теодосий I.

По времето на император Аркадий при земетресение върха на колоната се срутва. През 505 година върху Теодосиевата колона е издигната статуя на император Анастасий I. Когато кръстоносците превземат града през 1204 година император Алексей V Дука е хвърлен от върха на колоната.

Колоната е разрушена при падането на Константинопол под османска власт. През 1479 година италианския художник Джентиле Белини скицира барелефите от полуразрушената колона. Окончателно е съборена през 1719 година по заповед на султан Ахмед III. Има някои оцелели фрагмента, които се намират в Археологическия музей.

По време на разкопки близо до форума са намерени руините на 3 базилики. В западния край на форума се е издигала една от най-грандиозните арки в древността. Тя е била дълга 43 метра и широка 23 метра, като структурата се е поддържала от 32 колони с височина 14 метра. Арката е била разрушена от земетресения още във Византийската епоха.

Наблизо можете да разгледате Капалъ Чарши, площад Баязид, Джамия Баязид, Кулата на Баязид, Имперската Сюлейман джамия, Колона на Константин.