Скални ниши край село Дъждовница

Скалните ниши край село Дъждовница са едни от многото трапецовидни ниши в централната част на Източните Родопи. Тук се намират може би най-трудно достъпните ниши. Трапецовидните ниши издълбани на някои от скалите в скалния комплекс са на 45 метра над земята. Според направени геофизични анализи са отчетени различни магнитни и енергийни аномалии в района.

Скално-култовият комплекс край село Дъждовница се намира вдясно от пътя, на около 500 метра след селото в посока село Ненково. Поради огромните си размери е ясно видим от пътя, няма да го пропуснете. Броят на издълбаните ниши е впечатляващ, както и недостъпните места, в които са изсечени. Поради труднодостъпния терен, където е разположен комплекса всички трапецовидни ниши и издълбавания са много добре запазени.

На една от скалите в комплекса се различава лице на девойка. Точно под скалното лице се намира скална стая, вероятно дооформяна от човешка ръка. Целият скален комплекс е много голям – около километър и половина, с много трапецовидни ниши и изсичания.

Остава загадка конкретното предназначение на нишите, защото те винаги са откривани празни. Допуска се, че са с култово предназначение. Една от хипотезите е, че трапецовидните ниши са служели за гробни съоръжения, в които са били поставяни погребални урни.

Района около скалните ниши има още много интересни места, които можете да разгледате. Между селата Пъдарци и Ненково се намира началото на пътеката за пещера Утробата, по пътя ще се насладите на красиви гледки към язовир Кърджали, преди село Ненково има стар римски мост над река Боровица, можете да разгледате и язовир Боровица.

За да стигнете до скалните ниши край село Дъждовница тръгнете от град Кърджали в посока язовир Кърджали през селата Срединка, Енчец, Зелениково, Бленика, Пеньово и Дъждовница. На около 500 метра след Дъждовница в дясно от пътя ще видите скалите.