Селим (Селимийе ) джамия е втората по големина джамия в Турция. Намира се в центъра на град Одрин. Построена е по времето на Османската империя в периода 1568 – 1574 от османския архитект Синан в чест на султан Селим II.

Около Джамията има Кюлия – комплекс от болница, училище библиотека, както и Медресе (Ислямска академия) . Подобно на всички други османски джамии в по-ранните периоди, джамията Селимие имала множество куполи и полукуполи.
Целият комплекс е вписан през 2011 г. в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, като признание за архитектурните ценности и хармоничното свързване на неговите елементи.

До Джамията се намира покритият пазар, първоначално наречен Kavaflar Arastası. Бил е направен като източник на доходи за джамията и другите институции на комплекса Селимие. Остава неясно дали е проектиран от Синан или неговия наследник – Давут Аша. Най-вероятно дизайнът е създаден от самия велик архитект Синан, но изграждането на пазара е завършено от Давут. Първоначално е бил зает от гилдията на обущарите.

Джамията Селимие е планирана в монументален мащаб, за да доминира в градския пейзаж. Тя се вижда от всеки ъгъл на града. Четири минарета с еднаква височина подчертават този ефект. От друга страна, пътищата за достъп до джамията са планирани по начин, който позволява на посетителите да видят само малка част от сградата. В средата на двора има шестнадесетстранна мраморен чешма. Вътрешният двор има входове на три от страните му и е заобиколен от колонада. Периферната колонада поддържа 19 купола с различни размери. Най-малките куполи са разположени на най-отдалечените от джамията аркади, средните – на страничните аркади, а най-големите – на осмоъгълни барабани – украсяват главната веранда на джамията. Входът към джамията е обозначен с най-големия купол, а вратата, водеща към вътрешността му, е украсена с мукарна. Джамията е украсена с тухлени арки и куполи, покрити с листове от олово. Външните стени са изградени от пясъчни блокове с цвят на мед, с елементи от червен пясъчник, оформящи прозорците и оформящи геометрични мотиви в долната част на опората. Външните арки са направени от редуващи се червени пясъчници и бял мрамор. Основната молитвена зала е с правоъгълна форма с размери 60 метра до 44 метра. Покрит е с купол с диаметър 31,3 метра. Височината от пода до най-високата точка на купола е 43,5 метра.