Меандри на река Места, Гърция

Река Места започва от град Якоруда (България), където се сливат реките Бела и Черна Места. Официално изворите и се водят от езерото Грънчар в Рила Планина на 2240 m надморска височина. На българска територия реката минава между Пирин и Родопите, преминава през Гоцеделчевската котловина и на 2 км от село Годешево напуска пределите на България през Хаджидимовския пролом.

На територията на Гърция реката носи името Нестос. По поречието и има два дълбоки пролома – първият е между Родопите и планината Боздаг, а вторият – между планините Чалдаг и Руян. В първия пролом на реката са построени два последователни язовира – Тисаврос (най-големият в Гърция и един от най-големите в Европа) и Платановриси.

Каньона между Чалдаг и Руян се намира недалече от град Ксанти, където реката излиза от планината и навлиза в Беломорската низина, като образува обширна делта.

Ако продължите от Ксанти по посока Кавала и се отбиете надясно при село Stathmos по посока село Kromniko ще се насладите отвисоко на невероятната панорама, която се открива към меандъра на Места и Егейско море. На места има изградени беседки с пейки и места за пикник, но е хубаво ако решите да прекарате известно време горе да си вземете храна и вода, понеже няма откъде да си купите. В село Stathmos понякога се губи сигнала на GPS и трябва да внимавате да не изгубите пътя. Следвайте пътя покрай ЖП линиите и когато свърши завийте надясно. От селото има и пътека започваща от Galani Beach of Nestos, по която можете да се разходите покрай реката.

Меандрите на Нестос са естествена ботаническа градина поради изключително богатата флора на района. Районът е също място за размножаване на множество видове бозайници и птици. Най-доброто време за посещение на района е през май и периода септември-октомври.

По каньона на Нестос има фирми, който организират рафтинг. В село Ставрополи, което е изградено на склоновете на ниските хълмове до реката предлагаща възможности за алтернативен туризъм. Много от къщите му са автентични и превърнати в удобни туристически къщи за гости. В музея на фолклора в Ставрополи има интересни експонати, отразяващи традиционния начин на живот.