Драгоманско блато

Драгоманското блато се намира до град Драгоман, на около 40 километра от София в посока Калотина. Това е най-голямото карстово блато в България.

През 1930 година започва отводняване на Драгоманското блато, за да се използва земята като обработваема. Блатото е пресушено с отводнителни канали и помпена станция и за дълго време животът в него замира. В началото на 90-те години на 20-ти век спира процесът на отводняване и започва възстановяване на екологичното състояние на Драгоманското блато.

Блатото е обитавано от около 240 вида птици, от които около 130 гнездят в блатото и отглеждат поколенията си тук. Драгоманското блато е от изключителна важност за мигриращите водолюбиви птици, тъй като през него минава прелетният път Via Aristotelis. Срещат се и видри, обикновена блатна костенурка, водни змии, жаби и други.

В блатото е имало изградени дървени пътеки и мостчета, по които посетителите да се разходят и да разгледат животните и растнията, както и наблюдателна кула, от която се разкрива прекрасна панорама към цялата местност. Но през януари 2020 година има голям пожар, който унищожава около 80 % от растителността в Драгоманското блато. Унищожени са дървените пътеки. До наблюдателната кула можете да стигнете по едно мостче, което е в доста лошо състояние, като самата кула също е в много лошо състояние. Можете да се качите само по стълбите ѝ, пода ѝ липсва.

Непосредствено до Драгоманското блато се намира Чепън планина. Това е варовикова планина, част от западна Стара планина. Нейният първенец връх Петровски кръст е висок 1206 метра. На връха се намира тракийско светилище на бог Сабазий. Пътеката до връха е широк черен път, който се изкачва плавно нагоре, без особено стръмни участъци.

В района на Драгоман има указателни табели за блатото, не е трудно за ориентация и намиране. Има и паркинг, където можете да паркирате.

Не пропускайте да разгледате и Алдомировското блато, както и Пантеон Майка България в село Гургулят.