Връх Попа, Родопи

Връх Попа е разположен на южните склонове на Добростанския рид в Родопите на 1317 метра надморска височина. От него се открива невероятна триста и шестдесет градусова панорамна гледка към долината на реките Сушица и Юговска, както и към скалистите хълмове на резерват Червената стена.

Най-лесния начин да се стигне до върха е от бившата хижа Марциганица. Пътеката започва пред главния вход на изоставената хижа. Маркировката е жълта и зелена. Малко след като тръгнете по нея ще стигнете до дървен кръст, а близо до него има панорамна площадка. След като продължите от кръста по маркираната пътека след 700-800 метра ще стигнете до входа на пещера Ахметьова дупка, а след още толкова ще видите пред себе си скалистия връх. Трябва да се отклоните от маркираната пътека, като върха се намира на около 200 метра от нея. Пътеката до върха на места е стръмна, но се изкачва бързо, а панорамата от върха е зашеметяваща.

От връх Попа можете да се върнете към хижа Марциганица – както и да продължите към още две направления – по жълтата маркировка към водопад Сливодолско падало, като пътеката излиза на главния път между Асеновград и Смолян, и по зелената маркировка, като пътеката минава през античен римски мост и излиза при село Югово.

Бъдете внимателни, когато сте на върха, понеже от едната му страна има отвесни скали и съществува опасност от падане. Хижа Марциганица е частна собственост и достъпа до нея е ограничен, като може да има въоръжена охрана и агресивни кучета.

По маршрута няма да намерите вода, така че е добре да носите със себе си. Пътеката преминава през резерват Червената стена, който се обитава от диви животни. Местни жители от село Добростан разказват, че са виждали мечки в района.