Хераклея Синтика, България

Хераклея Синтика (анг.: Heraclea Sintica) е античен град в Югозападна България. Руините му са разположени в землището на село Рупите, община Петрич, на южния склон на хълма Кожух, остатък от единствения угаснал вулкан на Балканите. Намира се на 10 км североизточно от град Петрич и на 2 км от местността Рупите.

В древността градът е бил център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти. Хераклея Синтика е локализирана при село Рупите през 2002 г. от доц. Георги Митрев, след случайното откриване на голям латински надпис. Текста представлява писмо на император Галерий и цезар Максимин Дая от 308 година, в което владетелите се обръщат към хераклейците в отговор на молбата им да възстановят изгубените градски права. През 2005 г. доц. Георги Митрев публикува още един надпис. В текста се споменава Гай Луций Скотусееца и Хараклееца. Този текст доказва убедително, че това е именно Хераклея Синтика, а не някоя друга Хераклея, тъй като това име е особено популярно в античния свят. Градът е основан във втората половина на IV в.пр.Хр. Издигнат е от Филип II или от неговия син Александър III Велики и се е развивал успешно докъм края на IV в.сл.Хр. – около 800 години. През II г.пр.Хр. Хераклея Синтика е завладяна от римляните и като римско селище съществува до времето на император Юстиниан Велики (527-565 г.).

Археологическите разкопки на Хераклея Синтика започват през 2007 г. и продължават и до днес. В Хераклея Синтика всичко, което може да се види е автентично, такова каквото са го оставили древните му обитатели. Откритията само се укрепват и консервират.

Хераклея Синтика вече е включена в 100 Национални туристически обекта под номер 5б.

Работно време: Всеки ден от 10:00 до 17:00 ч.

Почивни дни: 1 януари; Великден (неделя); Коледа (24–25)

Цени на входни билети:

Индивидуални посетители – 2 лв.

Учащи и пенсионери – 1 лв.

Посещението си до Хераклея Синтика можете да комбинирате с посещение на местност Рупите, гр. Петрич, Самуилова крепост, гр. Сандански, гр. Мелник, Роженски манастир.